Lusitania

Ankara

Lusitania

Astorga

Lusitania

Bamako

Lusitania

La Plata

Lusitania

Mérida

Lusitania

Mourisca

Lusitania

Quito

Lusitania

Tarraco